หลังจาก เข้าสู่ระบบ ได้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่  Profile > ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ตำแหน่งในภาพด้านล่างนี้

 

แล้วกดปุ่ม บันทึก